Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giảm giá!

Hải Sản

Bào ngư

1.200.000

Hải Sản

Cá chình

700.000

Hải Sản

Cá chình hoa

600.000

Hải Sản

Cá mú

35.000
Giảm giá!

Cua Hoàng Đế

Chân cua hoàng đế

50.000
Giảm giá!

Hải Sản

Cua gạch

490.000
Giảm giá!

Hải Sản

Cua gạch Cà Mau

490.000

Hải Sản

Cua Năm Căn

100.000

Hải Sản

Cua thịt

55.000
Giảm giá!

Tôm Hùm Bông

Tôm Hùm

550.000
Giảm giá!

Cua Alaska

Tôm hùm Alaska

550.000
Giảm giá!

Cua Hoàng Đế

Tôm hùm bông

120.000