CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản: TRAN MANH THINH

Số tài khoản: 380 73 73 68 9999

Ngân hàng: NGÂN HÀNG AGRIBANK-chi nhanh Quảng Trung-Quảng Bình